Tuesday, May 15, 2007

Sideways - Milky Way's Way

Δεν ξέρω αν το ηλιακό μας σύστημα είχε too much cosmic booze, φαίνεται πάντως πως η φυσσαλίδα που το περικλείει ταξιδεύει πλαγίως, μέσα στον Γαλαξία.
Καθώς λοιπόν περιφέρεται, το επίπεδό του είναι σχεδόν κάθετο και οχι παράλληλο προς αυτό του Γαλαξία- κάτι το οποίο πιστεύαμε μέχρι τώρα.


Οι ενδείξεις για αυτήν την γωνία εντοπίστηκαν στην ηλιόσφαιρα (heliosphere), την οποία μπορούμε να φανταστούμε σαν μια φυσσαλίδα που περικλείει το ηλιακό σύστημα, φτάνοντας πολύ πέρα από την τροχιά του Πλούτωνα.Image : NASA


Σχηματίζεται δε από τον ηλιακό άνεμο, καθώς αυτός φεύγει από τον Ήλιο με υπερηχητική ταχύτητα (αρκετές εκατοντάδες km/sec).
Σε κάποιο σημείο, ο υπερηχητικός αυτός άνεμος αναγκάζεται να χαμηλώσει την ταχύτητά του περνώντας κάτω από την ταχύτητα του ήχου.
Αυτό γίνεται εκεί που συνανταει το τοπικό διαστρικό μέσο (LISM/ Local Interstellar Medium) και αντιδρά με αυτό, περνώντας από το λεγόμενο σοκ τερματισμού (termination shock), που υπολογίζεται στις 75-90 AU.
Από εκεί συνεχίζει να κινείται με την νέα χαμηλή ταχύτητα ώσπου φτάνει στα όρια της ηλιόσφαιρας με το διαστρικό μέσο, δηλαδή την ηλιόπαυση (heliopause) και είναι και εκεί που στείλαμε τα Voyager + Pioneer.

Ακριβώς τα Voyager Ι&ΙΙ έστειλαν πρόσφατα δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι εκτός το ότι είναι οβάλ και όχι σφαιρική, η ηλιόσφαιρα υφίσταται και ακόμα μια παραμόρφωση : το βόρειο ημισφαίρειο εκτείνεται προς τα έξω ενώ το νότιο συμπιέζεται προς το εσωτερικό.
Η Merav Opher(George Mason University/Virginia) και η επιστημονική της ομάδα, ανέλυσαν τα δεδομένα μέσω προσομοιώσεων με Η/Υ και κατέληξαν στο ότι η ασυμμετρία εξηγείται αν το τοπικό γαλαξιακό μαγνητικό πεδίο (ακριβώς έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος) σχηματίζει γωνία 60-90 μοιρών με το επίπεδο του Γαλαξία.
Το γαλαξιακό μαγνητικό πεδίο επηρεάζει τον προσανατολισμό της ηλιόσφαιρας, αναγκάζοντάς την να σχηματίσει αυτήν την γωνία.


Υπέροχα νέα για άλλη μια φορά, και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η ρήση του Einstein :
"The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible."


2 comments:

nik-athenian said...

Πάντα με προβλημάτιζαν τα παρακάτω ζητήματα που είναι και σχετικά με το ποστ:
1. Αν ο άξονας του γαλαξιακού μαγνητικού πεδίου δεν δεν είναι τελικά κάθετος στο επίπεδο του γαλαξία αλλά σχηματίζει γωνία μικρότερη των 90 μοιρών όπως εκτιμάται, ποια να είναι άραγε η αιτία που τον κάνει να διαφέρει από τον άξονα της angular momentum του γαλαξία;

2. Αν βγαίναμε έξω από την ηλιόπαυση, η έλλειψη του solar wind θα έκανε την ένταση των κοσμικών ακτίνων να αυξηθεί κατακόρυφα; Ο ηλιακός άνεμος να είναι άραγε η βασική αιτία εξασθένησής τους ή τα μαγνητικά πεδία;

Citronella said...

Τα ερωτηματικά που θέτετε φυσικά ανοίγουν ενδιαφέρουσα αλλά μεγάλη κουβέντα, οπότε πολύ επιγραμματικά να συμπληρώσω τα εξής :

- ο ηλιακός άνεμος αποτελείται από πλάσμα, με τα φορτισμένα μόρια να συγκρατούνται από τα μαγνητικά πεδία που τα περιβάλλουν.
καθώς ο άνεμος ταξιδεύει και η πυκνότητά του μειώνεται, ταυτόχρονα εξασθενεί και το μαγνητικό πεδίο.

όταν τώρα φτάνουμε στην ηλιοπαυση έχουμε τις anomalous cosmic rays, που χαρακτηρίζονται από (απρόσμενα) χαμηλή ενέργεια.
θεωρείται πιθανό να προέρχονται απο ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα τα οποία μπορούν να διαπεράσουν την ηλιόσφαιρα, στην συνέχεια ιονίζονται και επιταχύνονται σε χαμηλής ενέργειας κοσμικές ακτίνες.
επίσης θεωρείται πιθανό να έχουμε γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες, οι οποίες είναι υψηλής ενεργείας και για τις οποίες όντως υπάρχει η θεωρία ότι μπορούν να επιβραδύνονται μετά από την αντίδραση με τον ηλιακό άνεμο.

-όσο αφορά το γαλαξιακό μαγνητικο πεδίο, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη καν η προέλευσή του.
η επικρατέστερη άποψη είναι ότι το νέφος αστρικής σκόνης που σχημάτισε τον Γαλαξία, είχε ένα μαγνητικό πεδίο. (κατά το η χελώνα που στηρίζεται σε μια άλλη χελώνα κλπ!!)
τέλος, υπάρχει η θεωρία του turbulent galactic magnetic field, κάτι που για το οποίο δίνει ενδείξεις πιθανής ύπαρξης και η νέα έρευνα.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.